Visioon

Julge Särada on oikumeeniline noorteliikumine, mille eesmärgiks on innustada Eestimaa noori olema enam julgemad oma usu väljaelamisel mittekristlaste seas olles. Elada välja oma usku nende andidega, mille Jumal meisse meisse on pannud,  jõudes nõnda erinevate inimesteni olles seal, kus me parasjagu oleme - koolis, tööl, trennis, koduteel, kodus jms igapäeva situatsioonis.

Enamik kristlasi leiab Jumala nooruspõlves, aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud? See on pidev väljakutse 24/7, kuidas väljaspool kristlikke üritusi läbi iga meie elu Jumala au paremini teisteni jõuaks. Ent ühiselt üksteist julgustades saame ületatud hirmud ja takistused. See muutus algab meie kõigi väikestest ususammudest tegude ja/või sõnade näol, mis võib olla alguseks võimsale muutusele Eestimaal.


Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses (Gl 3:28)

Julge särada - see on elustiil:  Särada seal, kus me juba oleme, nende andidega, mis Jumal meisse juba pannud on!